ărbătoarea intrării în biserică a Maicii Domnului este prăznuită în Biserica Ortodoxă la 21 noiembrie.

 Părinţii Maicii Domnului, Ioachim şi Ana, au primit acest copil după îndelungi rugăciuni şi la o vârstă înaintată. Rugându-se pentru naşterea ei, aceştia au făgăduit să închine copilul lui Dumnezeu, să i-l aducă în dar. Maica Domnului a fost aşadar adusă în templul din Ierusalim, la vârsta de trei ani.

"Chemând toate rudeniile din Nazaret unde vieţuiau, rudenii care erau de neam împărătesc şi arhieresc, căci însuşi dreptul Ioachim era de neam împărătesc, iar soţia lui, Sfânta Ana, era de neam arhieresc; şi aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi au împodobit pe Preacurata Fecioara Maria cu podoabă împărătească" (Vieţile Sfinţilor).