„Cum protejăm animalele?” Aceasta este întrebarea de la care am lansat o provocare lansată prietenilor noștri, elevii din clasele primare ale Școlii gimnaziale nr. 11 Buzău.

Provocarea a îmbrăcat forma unei competiții de desene, în care elevii clasei I și-au pus în pagină imaginația, îndemânarea artistică, dar și spiritul civic, ilustrând modalități de ocrotire a animalelor, ființe vulnerabile alături de care trăim.

Competiția a avut loc în perioada 09-18 martie a.c., în concurs înscriindu-se 27 de elevi.

În data de 19 martie lucrările au fost jurizate de un reprezentant de la Biroul pentru Protecția Animalelor, alături de cadrul didactic coordonator, doamna învățător Daniela Albu.

Au fost acordate trei premii, 7 mențiuni, dar și un premiu special pentru orginalitate.

Pe parcursul derulării competiției, polițiștii de la Protecția Animalelor au încercat să le insufle copiilor respectul pentru animale, soluţiile aflate la îndemâna tuturor pentru stoparea unor situații de abandon în cazul animalelor domestice, dar şi modul în care pot fi protejate animalele sălbatice.

În contextul favorabil creat prin actualizarea cadrului legislativ incident domeniului protecției animalelor, un alt element important pentru protejarea animalelor, o soluţie pe termen lung – este Educaţia. Tocmai de aceea ne îndreptăm atenţia către copii şi adolescenţi, pentru a consolida mentalitatea protectivă față de ființele vii care ne oferă nu numai obligații, ci și multiple beneficii.

Pe acest considerent, dincolo de clasamentul primelor poziții, care au fost premiate, câștigători au fost toți participanții la această frumoasă experiență.

 

Polițiștii reamintesc câteva dintre noile prevederi, care asigură posibilitatea instituirii de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situație de pericol, așa cum e prevăzut în O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor.

Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.

 

Conform noilor prevederi legale, polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

 

 1. a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
 2. b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
 3. c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
 4. d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
 5. e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
 6. f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

 1. a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
 2. b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
 3. c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
 4. d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;
 5. e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.

Legislația privind protecția animalelor reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințind o serie de drepturi și obligații atât în sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților și instituțiilor statului.

Deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență.