În ziua de 04 iunie a.c., în intervalul orar 11.00 – 14.00, a fost organizată la nivelul municipiului o acţiune pentru verificarea modului în care agenţii de pază se conformează obligaţiilor ce le revin în baza fişei postului.

Poliţiştii au făcut verificări la staţii de alimentare combustibil, obiective industriale şi societăţi comerciale, fiind verificate în total 16 obiective şi 24 agenţi de pază, împotriva unui agent fiind luată măsura sancţionării contravenţionale conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Cu ocazia controlului efectuat la o societate comercială de pe raza municipiului Buzău, polițiștii au constatat nereguli privind organizarea pazei, context în care au fost aplicată sancţiune contravenţională şi au fost trasate măsuri de remediere.

În urma neregulilor constatate, societății i-a fost aplicată sancţiune contravenţională conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în valoare de 3.000 de lei.

            Activitățile pe această linie vor continua, sens în care polițiștii le reamintesc persoanelor angajate ca agenți de pază o parte din atribuțiile pe care le au în timpul desfășurării serviciului:

  • să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
  • să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;
  • să respecte consemnul general și particular al postului.