Poliția Română, alături de organizații din țara noastră și agenții de aplicare a legii din Bulgaria și Ungaria, este parte a campaniei regionale a OSCE de sensibilizare împotriva violenței bazate pe gen.

 

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie a.c., la nivel internaţional, se derulează Campania „16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii”.

Perioada aleasă pentru campanie se derulează între două zile cu semnificaţii deosebite, respectiv ziua de 25 noiembrie – Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeilor şi ziua de 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Unitatea pentru Probleme Strategice ale Poliției din cadrul Departamentului Amenințări Transnaționale al O.S.C.E. a lansat campania regională ce urmăreşte sensibilizarea împotriva violenței bazate pe gen în Bulgaria, Ungaria și România ce se va derula pe parcursul a 16 zile de activism în acest domeniu.

Campania constituie ultima fază a proiectului Strategii și Practici Eficiente de Justiție Penală pentru Combaterea Violenței de Gen în Europa de Est, proiect implementat în ultimii doi ani în cele trei țări.

La nivel local, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, prin poliţiştii din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, va desfăşura mai multe activităţi ce vor să atragă atenţia asupra diferitelor forme de violenţă cu care se confruntă femeile, subliniind că violenţa este o încălcare a drepturilor omului.

În cadrul activităţilor desfăşurate poliţiştii urmăresc să informeze partenerii de discuţii cu privire la aspectele legale ce ţin de violența domestică şi conştientizarea consecinţelor pe care le implică aceasta în sensul descurajării comportamentului violent sau infracţional.

Importanța și necesitatea prevenirii și combaterii violenței în familie, promovarea atitudinii tolerante și neacceptarea indiferenței față de fenomenul violenței domestice vor fi subiectele discuțiilor din cadrul activităților.

Managerul de proiect, Jan Mill a declarat: „Este important să ne dăm seama că niciun lanț nu este mai puternic decât veriga sa cea mai slabă. Lupta împotriva violenței bazate pe gen trebuie să depășească sistemul de justiție și să angajeze și societatea civilă ”.

,,Violența în familie, fie ea emoțională, fizică sau de orice altă natură, provoacă traume victimelor și celorlalți membri ai familiei”, a declarat Angela Chirvăsuță, ofițer specializat pe prevenirea violenței domestice din cadrul Poliției Române. ,,Poliția Română intervine pentru protejarea grupurilor vulnerabile și pentru sensibilizarea cetățenilor contribuind astfel la schimbarea mentalităţii care perpetuează comportamentul abuziv în familie.”

Campania va promova liniile de asistență gratuită disponibile în cele trei țări.

Agnes Nemeth, șefa departamentului de prevenire a criminalității din cadrul Direcției Generale de Poliție din Ungaria, a declarat: „Poliția încurajează cetățenii să ia măsuri pentru a pune capăt violenței. Trebuie să colaborăm cu cetățenii pentru a ajuta victimele. Misiunea noastră ar fi limitată fără o cooperare strânsă cu societatea.”

 

 

Această campanie a debutat în anul 1991, la iniţiativa Centrului pentru Leadership Global al Femeilor (CWGL) din cadrul Universităţii Rutgers din S.U.A., iar scopul este acela de a atrage atenţia la nivel local, naţional şi global asupra diferitelor forme de violenţă cu care se confruntă femeile.

 

Campania este susţinută de:

 

România: Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, Asociația Anais și Fundația Sensiblu.

 

Bulgaria: Ministerul de Interne, Direcția Generală a Poliției Naționale, Institutul Național de Justiție și Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casaţie.

 

Ungaria: Direcția Generală a Poliției Naționale și OKIT - Serviciul Național de Gestionare a Crizelor și Informațiilor Telefonice.

 

 

 

Violenţa asupra femeii ne răneşte pe toţi. Nu fi indiferent! Nepăsarea poate ucide!.