În ziua de 26 februarie a.c., polițiști din cadrul Compartimentului Analiză şi Prevenirea Criminalităţii şi de la Biroul Siguranță Școlară, respectiv Biroul de Proximitate, au desfăşurat activităţi cu caracter preventiv împreună cu elevii Liceului cu Colegiului Național „Mihai Eminescu” Buzău.

Tema principală a discuţiilor a fost conștientizarea riscurilor asociate navigării pe Internet.

Elevii au fost îndrumaţi să adopte un comportament care să îi conducă într-o zonă de siguranţă personală, dar şi comunitară, astfel încât să evite atât căderea în abateri, cât şi dobândirea statutului de victimă, în diverse conjuncturi reale/virtuale.

În acest context, a fost abordată și problematica anturajului, elevilor fiindu-le atrasă atenţia asupra informaţiilor pe care le aduc la cunoştinţă persoanelor cu care interacţionează, printre aceştia putându-se ascunde şi cei certaţi cu legea.

Pe timpul întâlnirii au fost purtate dezbateri pe teme diverse, conexe temei principale – siguranţa pe internet: protecția datelor cu caracter personal, modalități de inițiere/comitere online a faptelor de natură penală, trafic de persoane, înșelăciuni, furt din locuință, furt de identitate, fenomenul de (cyber)bullying, tentația evidențierii prin realizarea de selfie-uri în circumstanțe periculoase.

În sprijinul activității au fost utilizate clipuri video în tematica abordată, pe marginea cărora s-au purtat dezbateri, în vederea sedimentării informațiilor diseminate către beneficiari.

Peste 60 de elevi din clasele a IXa și a Xa au fost ieri partenerii de dialog ai poliţiştilor, prin intermediul unei platforme online.