Proiectul „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!” se doreşte a fi un proiect civic, proiect care are ca scop realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii, printr-un management eficient al conflictelor şi prin implicarea profesorilor şi a părinţilor în crearea unor contexte de învăţare adecvate comportamentului civilizat al elevilor.

  Proiectul se adresează atât elevilor, din clasele IV-XII, cât şi cadrelor didactice implicate în proiect.

Concursul regional „NU LĂSA VIOLENŢA SĂ INTRE ÎN VIAŢA TA!” se desfăşoară pe două secţiuni:secţiunea elevi şi secţiunea profesori.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

I SECŢIUNEA ELEVI.

 

 1. Secţiunea: Creaţie literară: poezie, povestiri, eseuri

 Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de e-mal Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului lucrării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Creativitate/imaginaţie.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.
 • Respectarea condiţiilor de tehnoredactare.

Această secţiune se adresează elevilor din clasele IV-XII.

Notă: La sectiunea eseuri au drept de participare doar elevii de liceu.

Autenticitatea şi selectarea lucrărilor revin coordonatorilor de lucrări.

 1. Secţiunea Prezentări Power Point: vor respecta tematica propusă şi vor cuprinde între 5 şi 8 slide-uri. Pe primul slide se va nota titlul lucrării, numele elevului, clasa, numele cadrului coordonator, şcoala, localitatea şi judeţul.

Criterii de evaluare:

 • Relevanţa titlului şi conţinutului prezentării în raport cu tema concursului;
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Calitatea şi originalitatea pozelor şi desenelor folosite.
 • Respectarea numărului de slide-uri.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Efecte de animaţie la nivel de slide şi la nivel de text.
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Această probă se adresează elevilor de gimnaziu si liceu (V-XII).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Autenticitatea şi selectarea lucrărilor revin coordonatorilor de lucrări.

 1. Secţiunea Poster

 Prezentările vor fi realizate în format Publisher. Pe lucrare, oriunde în partea de jos se vor nota titlul lucrării, numele elevului, clasa, numele profesorului îndrumător, şcoala, localitatea judeţul. Criterii de evaluare pentru lucrările depuse în cadrul secţiunii Poster:

 • Relevanţa titlului prezentării în raport cu tema concursului;
 • Relevanţa mesajelor în raport cu tema concursului
 • Coerenţa structurii informaţiei.
 • Calitatea şi originalitatea pozelor şi desenelor folosite.
 • Respectarea numărului de slide-uri.
 • Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă).
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Această probă se adresează elevilor de liceu (IX-XII).

Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Un profesor poate participa la toate probele cu un număr 5 lucrări, indiferent de secţiune (la elevi) şi o lucrare la secţiunea cadre didactice.

Se vor primi diplome de merit pentru lucrările cele mai bune (premiile:I;II,III, menţiune, premii speciale) şi diplome de participare.

 1. SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE : SIMPOZION NAȚIONAL „Violenţa şcolară şi educaţia interculturală”- abordare prin activităţi naționale şi prin proiecte educative
 1. Referate şi eseuri

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New  Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 -3 pagini;

Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele cadrului didactic,  şcoala, localitatea şi judeţul.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.

Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (dacă există bibliografie).

Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Se acceptă două cadre didactice pentru o lucrare.

Lucrările vor fi publicate în revista nr. 2 a  proiectului „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!”.

Cadrele didactice vor primi:

- Adeverinţă de coordonator elevi.

- Diplomă pentru participarea la Simpozion Regional.

- Adeverinţă de participant la activităţile din proiect.

- Adeverinţă de evaluator de concurs la nivel județ.

Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face în perioada 13 februarie – 17martie-2017.

Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de către organizatori.

Toate propunerile din partea participanţilor, partenerilor şi a membrilor juriului, vor constitui puncte importante de organizare şi desfăşurare a următoarelor ediţii.

Originalitatea lucrărilor va fi verificată de către profesorii coordonatori din fiecare şcoală participantă.

Nu se percepe taxă pentru concurs (indiferent de secţiune).

Concursul se va desfăşura direct,indirect/on-line.

Diplomele de participare şi de merit şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi coordonatoare vor fi trimise electronic până la data de 5 mai 2017.

Date de contact :  prof.  Cucuteanu Doina

                            Tel: 0763625535

                             Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.