Începând cu data de 8 mai 2017, accesul publicului la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Buzău, Aplicarea Apostilei și Registratura Instituței Prefectului se face prin curtea interioară a instituției, pe ușa de lângă intrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Până astăzi, accesul se realiza pe ușa din Nicolae Titulescu, pe unde intra și personalul Prefecturii. Pentru îndrumarea persoanelor care solicită informații sau eliberarea de documente de la cele 3 servicii menționate, au fost amplasate indicatoare speciale în locuri vizibile.