Statistica incendiilor arată că, anual, o dată cu apariția temperaturilor caniculare crește și numărul de incendii în special în zona forestieră și zonele de agrement.

 

Având în vedere situaţia meteorologică din următoarea perioadă, când sunt prognozate temperaturi crescute, fără precipitaţii, pentru evitarea unor consecinţe grave asupra comunităţii, prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător, recomandăm cetăţenilor în primul rând iubitorilor de drumeţii montane, să aibă în vedere şi să respecte câteva reguli principale de prevenire a incendiilor specifice unităţilor de cazare în scop turistic (cabane, campinguri, pensiuni) aflate în zone cu vegetaţie forestieră sau în apropierea pădurilor:

 

 • la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor respecta recomandările panourilor şi pancartelor cu texte avertizoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;
 • se interzice aprinderea focurilor în pădure sau la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii;
 • turiştii să nu utilizeze focul în pădure sau focul deschis în aer liber. Focul poate fi aprins doar în spaţii special amenajate şi indicate prin panouri avertizoare. La plecare turiştii trebuie să stingă focul;
 • este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
 • focurile de tabără sau cele din campinguri pot fi aprinse doar în locuri special amenajate, la o distanţă de siguranţă faţă de marginea pădurii;
 • în spaţiile de cazare nu se vor utiliza aparate electrice defecte sau neomologate, precum şi lăsarea lor în priză nesupravegheate;
 • la cazare, turiştii sunt obligaţi să se informeze privind regulile de prevenire a incendiilor şi a modului de comportare şi de evacuare în caz de incendiu;
 • coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascântei. În condiţiile lipsei de curent electric, se vor folosi mijloace de iluminat omologate și se interzic improvizațiile.

 

Cetăţenii care doresc să se relaxeze la un grătar în aer liber trebuie să ţină cont de următoarele măsuri preventive:

 • respectarea instrucțiunilor personalului silvic;
 • aprinderea focului în locuri cît mai îndepărtate de vegetație și în nici un caz în condiții de vânt;
 • urmărirea permanentă a copiilor pentru a nu se juca cu focul;
 • menținerea curățeniei : aruncarea hârtiilor, resturilor de mâncare ori a sticlelor în locurile special amenajate acestea putând contribui la izbucnirea și/sau propaga incendiile în pădure;
 • stingerea cu apă a focului/ cărbunilor încinși înainte de a pleca din pădure.
 •  

         Anunţaţi prompt orice incendiu pe care îl observaţi prin apelarea numărului de urgenţă 112 şi interveniţi imediat cu mijloacele avute la îndemână!

Este cunoscut faptul că, odată cu încălzirea vremii, tot mai mulţi cetăţeni obişnuiesc să  petreacă timpul liber în apropierea cursurilor de apă, să se îmbăieze fără să tină cont de o serie de măsuri minime de siguranţăputând astfel să conducă la adevărate tragedii.

Pentru prevenirea riscurilor de înec recomandăm:

»scăldatul să se facă doar în locurile special amenajate în acest sens;

»dacă nu ştiţi să înotaţi foarte bine, nu vă aventuraţi în locuri periculoase, nesupravegheate; folosiţi în acest scop doar bazinele special amenajate şi supravegheate de personal calificat;

»nu vă scăldaţi în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau de fugă ale râurilor sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci;

»se vor respecta întotdeauna recomandările administratorului locului de agrement şi se va folosi întotdeauna echipamentul de protecţie furnizat de acesta;

»le recomandam părinţilor să-şi supravegheze atent copii şi să nu-i lase niciodată singuri în apa;

     »este indicat ca autorităţile publice locale şi operatorii economici care administrează sau au pe raza teritorială cursuri de apă ori alte suprafeţe de apă care pot prezenta pericol de înec, să identifice aceste locuri şi să semnaleze acest pericol prin instalarea unor panouri de avertizare.