„Tezaurul Uman Viu”, aşa cum a fost declarată  Adela Petre de către UNESCO, a împlinit sâmbătă, venerabila vârstă de 88 de ani. E a fost sărbătorită la Brădeanu, unde s-a desfăşurat Simpozionul Naţional Adela Petre – Tradiţii populare romȃneşti, a IX-a ediţie.